About us    ITP Clinical Centres     Events & meetings    Guidelines & Audit    Registries    Publications    Patient support    Links

 

Children's Hospital for Wales

Children's Hospital for Wales
Heath Park
CF14 4XW

www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/childrens-hospital-for-wales

ITP Centre Director

Dr Philip Connor

_______________________________________________________________

Children's ITP services

24 hour clinical cover and/or telephone access for emergencies

Child assigned to one particular consultant

ITP nurse: Sue Playford

Advice on menorrhagia

Participation in clinical trials related to ITP

Participation in the Childhood ITP Registry


Ysbyty Plant Cymru

Ysbyty Plant Cymru
Parc y Mynydd Bychan
CF14 4XW

www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/childrens-hospital-for-wales

ITP Cyfarwyddwr y Ganolfan

Dr Philip Connor

_______________________________________________________________

Gwasanaethau i blant ITP

24 awr clinigol a / neu fynediad dros y ffôn ar gyfer argyfyngau

Plant neilltuo i un ymgynghorydd penodol

ITP nyrs: Sue Playford

Cyngor ar menorrhagia

Cymryd rhan mewn treialon clinigol sy'n gysylltiedig ag ITP

Cymryd rhan yn y ITP Plentyndod Gofrestrfa

University of Wales Hospital

University of Wales Hospital,
Heath Park,
Cardiff
CF14 4XW

www.wales.nhs.uk/

ITP Centre Director

Dr Rachel Rayment

_______________________________________________________________

Adult ITP services

24 hour clinical cover and/or telephone access for emergencies

A specific ITP clinic

Patients assigned to one particular consultant

Advice before dentistry/surgery/physio

Pregnancy advice and pre pregnancy counselling

Advice on menorrhagia

Participation in clinical trials related to ITP

Participation in the Adult ITP Registry

Nurse with a special interest in ITP


Ysbyty Athrofaol Cymru

Ysbyty Prifysgol Cymru,
Parc y Mynydd Bychan,
Caerdydd
CF14 4XW

www.wales.nhs.uk/

ITP Cyfarwyddwr y Ganolfan

Dr Rachel Rayment

_______________________________________________________________

Gwasanaethau oedolion ITP

24 awr clinigol a / neu fynediad dros y ffôn ar gyfer argyfyngau

Mae clinig ITP penodol

Cleifion neilltuo i un ymgynghorydd penodol

Cyngor cyn deintyddiaeth / llawdriniaeth / ffisio

Cyngor Beichiogrwydd a chwnsela cyn beichiogrwydd

Cyngor ar menorrhagia

Cymryd rhan mewn treialon clinigol sy'n gysylltiedig ag ITP

Cyfranogiad yn y Gofrestrfa ITP Oedolion

Nyrs gyda diddordeb arbennig mewn ITP